AUTOGRAF zgodnie ze słownikową definicją to: 

1. własnoręczny podpis;
2. tekst napisany własnoręcznie;
3. przyrząd do wykreślania map na podstawie zdjęć lotniczych.

Lista tych znaczeń może być dłuższa.

AUTOGRAF to Agencja Autorska skupiająca najlepszych polskich twórców.

AUTOGRAF to spotkania autorskie i fachowa pomoc przy ich organizacji.

AUTOGRAF to najprostszy sposób kontaktu z ulubionym autorem.

AUTOGRAF to życzliwe zrozumienie dla potrzeb organizatorów spotkań.

AUTOGRAF to wieloletnie doświadczenie w organizowaniu spotkań.

AUTOGRAF to... szczęśliwi czytelnicy.