Anna Kaszuba-Dębska

Fot. Alicja Brodowicz

Copyright: Agencja Autorska Autograf